Privacybeleid

(Ontwerpatelier) Soulmade hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgevens. Wij zijn er ons van bewust dat u vertrouwen stelt in ons en zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen.

Dit privacybeleid is van toepassing op alle diensten van (Ontwerpatelier) Soulmade. U dient zich ervan bewust te zijn dat (Ontwerpatelier) Soulmade niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van onze website geeft u aan het privacybeleid te accepteren. Wij respecteren de privacy van alle gebruikers van onze website en dragen er zorg voor dat de informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Deze website kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browsertype of IP-adres, het besturingssysteem dat u gebruikt of de domeinnaam van de website van waaruit u naar deze website bent gekomen, of waarlangs u deze verlaat. Dit stelt ons in staat om de website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

Communicatie

Wanneer u een e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers van (Ontwerpatelier) Soulmade. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Wijzigingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer worden geplaatst. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiele apparaat wordt geplaatst wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om mensen te identificeren, een cookie kan alleen een machine identificeren. Dit is daarom volledig anoniem en er zullen nooit gegevens worden misbruikt.

De volgende soorten cookies kunnen worden gebruikt:

  • ‘First party cookies’, dit zijn technische cookies die door deze website worden gebruikt en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren.
  • ‘Third party cookies’, dit zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar van derden, zoals Google Analytics of Facebook.

Deze website gebruikt cookies om uw bezoek op deze website bij te houden. Wij gebruiken deze informatie enkel om data (zoals aantal bezoekers) te analyseren en eventueel voor het matchen van advertenties aan uw interesses. Persoonlijke informatie wordt niet misbruikt. Gegevens zoals uw naam en e-mailadres zijn hier niet aan gekoppeld.

Door onze website te gebruiken, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google. Google Analytics maakt gebruik van cookies om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De informatie die door de cookie wordt gegenereerd over uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) wordt door Google opgeslagen. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit voor website-exploitanten samen te stellen en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google kan deze informatie aan derden verstrekken als Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of als deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens die door Google worden bewaard.

Door deze website te gebruiken, stemt u in met de verwerking van de informatie door Google op de manier en voor de hierboven beschreven doeleinden. Deze service is extreem anoniem en zal zeker geen misbruik maken van gegevens.

Uitschakelen?

Via de helpfunctie van uw browser kunt u meer informatie vinden over het in- en uitschakelen en verwijderen van cookies. Houd er rekening mee dat als u de cookies uitschakelt, u mogelijk niet alle functies van deze website kunt gebruiken en het kan zijn dat bepaalde grafische elementen mogelijk niet correct worden weergegeven.

Contactgegevens

Ontwerpatelier Soulmade – info@ontwerpatelier-soulmade.be 

Verkoopsvoorwaarden

Betalingsvoorwaarden

U dient het saldo te betalen binnen de 14 dagen volgend op factuurdatum. Alle facturen zijn betaalbaar ten laatste op vervaldag door overschrijving op het rekeningnummer die vermeld staat op alle facturen en offertes. Vanaf de vervaldag zal elke niet betaalde schuldvordering 8% interest opbrengen. Bij rechtsgeding zal elke schuldvordering van rechtswege met 10% verhoogd worden met een minimum van € 25. Bij elk geschil is alleen de handelsrechtbank van Oudenaarde bevoegd.

Algemene voorwaarden

Bestelling wordt definitief na schriftelijke bevestiging. Tot deze bevestiging is elke offerte vrijblijvend. De overeenkomst komt tot stand wanneer u uw akkoord via mail bevestigt. De overeenkomst vervangt alle eerder afgesloten en/of mondelinge akkoorden. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten. De offerte is 3 maanden geldig. Bij levering en/of plaatsing van een ontwerp wordt vooraf in de offerte opgenomen welke kostprijs hieraan verbonden is. We rekenen een kilometervergoeding van 0,35 €/km. Dit bedrag wordt jaarlijks herbekeken op 1 juli. De eerste 20 km zijn gratis. De werkzaamheden starten na ontvangst van 40 % voorschot (bedrag inclusief BTW). Bij kleine opdrachten wordt gevraagd om vooraf het totale bedrag te betalen. Dit wordt steeds vooraf medegedeeld. De levertermijn is sterk afhankelijk van de opdracht maar wordt steeds meegedeeld bij de offerte. Deze termijn is slechts een aanwijzing en is niet bindend. Vertraging geeft u geen recht op schadevergoeding of prijsvermindering noch op ontbinding van de overeenkomst. De annulatie van de bestelling is slechts mogelijk indien de werkzaamheden nog niet gestart zijn en mits betaling van een schadevergoeding van 25% van de overeengekomen prijs. Voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, behoudt (Ontwerpatelier) Soulmade zich het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. (Ontwerpatelier) Soulmade kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor fouten en nalatigheden die voortvloeien uit derde partijen. (Ontwerpatelier) Soulmade behoudt zich het recht om geleverde projecten als referentie aan derden op te geven, tenzij anders overeen gekomen.

Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is, zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zal de nietige bepaling vervangen worden door een andere bepaling die het doel en de strekking van de nietige bepaling zoveel mogelijk benadert. Door het geven van uw order, neemt u uitdrukkelijk al deze verkoopsvoorwaarden aan en alle tegengestelde voorwaarden voorkomende op de orders van u, worden dan ook als nietig beschouwd.

Intellectual Properties

Online Web Fonts